#gs.tv9.006

Von Schlieffenplan

Het Schlieffenplan is het plan dat de Duitse generaal Alfred von Schlieffen (1833-1913) ontwikkelde om in geval van oorlog met Frankrijk laatstgenoemd land zo snel mogelijk te kunnen overrompelen.


Andere synoniemen/ benamingen voor dit begrip:

  • Aanvalsplan

Waar komt dit woord vandaan?

  • Het Von Schlieffenplan is vernoemd naar de Duitse generaal Alfred von Schlieffen die de eerste opzet van het plan ontwikkelde.


Waarom is het Von Schlieffenplan ooit geschreven?

In aanloop naar de Eerste Wereldoorlog toe zijn er verschillende oorzaken te duiden, waardoor de spanning tussen verschillende Europese landen toenam. Allereerst was dat de Frans-Duitse Oorlog (1870-1871). Hierdoor was het wantrouwen tussen Duitsland en Frankrijk toegenomen.

Daarnaast sloten veel Europese landen bondgenootschappen met elkaar, waaronder ook Frankrijk en Rusland in 1891. Hierdoor was Duitsland bang dat er opnieuw oorlog uit zou breken en werd er een plan opgesteld om een tweefrontenoorlog (een oorlog die zich afspeelt langs verschillende kanten van een land) te voorkomen. De Duitse Generaal Alfred von Schlieffen schreef dit plan in 1905 al uit. Later zou dit plan tijdens de Eerste Wereldoorlog ook daadwerkelijk in gang gezet worden.


Wat is het Von Schlieffenplan precies?

Het Von Schlieffenplan had als doel het voorkomen van een tweefrontenoorlog in Duitsland. Om die reden stak het plan als volgt in elkaar:

  • De Duitsers zouden eerst aanvallen in het westen (met het idee dat Rusland later gemobiliseerd zou zijn).
  • Daarna zou het Duitse leger naar het oostfront trekken om daar de Russen aan te vallen.

Waardoor mislukte het Von Schlieffenplan?

Het Von Schlieffenplan mislukte en Duitsland kwam in een tweefrontenoorlog terecht. Er waren verschillende redenen waarom het Von Schlieffenplan mislukte:

  • De Russen waren sneller gemobiliseerd dan gedacht.
  • De Belgen gaven weerstand tegen de Duitse troepen die op weg waren naar Duitsland.
  • De aanval in Frankrijk leek langer te duren dan bedacht in het plan. Hierdoor werd de oorlog een loopgravenoorlog. We noemen de Eerste Wereldoorlog ook wel een Sitzkrieg (zittende oorlog), omdat er in de loopgraven maar weinig vooruitgang kwam aan de oorlog.