Uitleg werkvorm

Wat?

Leerlingen leggen verschillende oorzaken óf gevolgen van een gebeurtenis in een diamant. De onderdelen die bovenaan de diamant staan vindt de leerling het belangrijkste, de onderdelen die onderaan staan vindt de leerling het minst belangrijk.

 

Deze werkvorm is toepasbaar op iedere historische/actuele gebeurtenis.


Voorbereiding

Voor deze werkvorm heb je de volgende materialen nodig:

  • Diamant-werkblad
  • 9 verschillende oorzaken óf gevolgen van een gebeurtenis. (Dit kan in woorden, maar bijvoorbeeld ook in beelden)
  • Schaar
  • (Lijm)

Voor wie?

Deze werkvorm is toepasbaar op alle niveau's en jaarlagen


Hoe lang?

Ongeveer 10 minuten, daarna 5 minuten nabespreken.


Hoe werkt het?

De leerling (of leerlingen als je in groepjes werkt) krijgt een diamant-werkblad en een werkblad met 9 verschillende oorzaken/gevolgen horend bij een (historische gebeurtenis. De leerling knipt deze uit en gaat deze categoriseren. De onderdelen die bovenaan de diamant liggen worden door de leerling beschouwd als 'het meest belangrijk'. De onderdelen die onderaan de diamant liggen worden als minst belangrijk beschouwd.

 

Zodra de leerling klaar is met kaartjes op de diamant te leggen ga je dit nabespreken met de leerling. De leerling moet kunnen beargumenteren waarom hij/zij bepaalde keuzes heeft gemaakt.

 

Variant: Zodra leerlingen klaar zijn met kaartjes op de diamant te leggen gaan ze elkaar ervan overtuigen dat een kaartje misschien op een andere plek zou moeten liggen.


Wat levert het op?

De leerling leert dat een gebeurtenissen vaak meerdere oorzaken en gevolgen met zich meebrengt. Daarnaast leert de leerling door deze opdracht keuzes te beargumenteren.