Verdwenen voorwerpen

Wat?

Binnen het thema cultureel-mentale geschiedenis na 1945 gaan leerlingen aan de slag met voorwerpen die niet meer gebruikt worden/ verdwenen zijn. Hierover gaan ze een museumbordje maken.

Voorbereiding

  1. Bedenk welke voorwerpen je wilt behandelen. Bij 'downloads' staat de opdracht met voorwerpen die ik zelf verzameld heb. Het leukste is, naar mijn mening, dat de voorwerpen fysiek aanwezig zijn in het lokaal. Via tweedehands websites kan je aan veel van deze voorwerpen komen.
  2. Bedenk hoe de leerlingen het museumbordje gaan maken. Ik laat ze dit via Padlet doen, maar ze kunnen er ook een op papier uitwerken.
  3. Zorg ervoor dat de tafeltjes in de klas in groepjes staan en dat er op ieder groepje een voorwerp ligt met instructies.

 

Voor wie?

Deze werkvorm is ontwikkeld voor vmbo-tl 3 binnen het thema 'cultureel-mentale geschiedenis in Nederland na 1945'.

Hoe lang?

Één lesuur, inclusief nabespreken.

Hoe werkt het?

Leerlingen gaan bij een voorwerp zitten. Ze moeten onderzoeken wat dit voorwerp is en waar het voor gebruikt werd. Ze gaan een museumbordje maken over dit voorwerp, waarin ze antwoorden op de volgende vragen moeten verwerken:

- Wat is dit voorwerp?
- Waarvoor werd dit voorwerp gebruikt?
- Waarom is het verdwenen?
- Welk product gebruiken we hier nu voor? (Of is het geheel verdwenen?)
- Wanneer werd dit voorwerp vooral gebruikt?

 

Zodra het museumbordje klaar is kunnen de leerlingen aan de slag met het zoeken van extra bronmateriaal over dit voorwerp.

 

Historisch redeneren

In deze opdracht gaan leerlingen redeneren met bronnen.

 

Wat levert het op?

- De leerling kan van een vreemd voorwerp omschrijven: wat het is, waarvoor het gebruikt werd en waarom dit verdwenen is.

- De leerling kan een primaire bron in onze cultureel-mentale geschiedenis van de vorige eeuw plaatsen.

 

Gebruikte literatuur:

  • Levstik, L. S., & Barton, K. C. (2011). Doing history. In Routledge eBooks. https://doi.org/10.4324/9780203834930

  • Seixas, P., & Morton, T. (2012). The big six historical thinking concepts.

  • Van Drie, J., & Van Boxtel, C. (2007). Historical reasoning: towards a framework for analyzing students’ reasoning about the past. Educational Psychology Review, 20(2), 87–110. https://doi.org/10.1007/s10648-007-9056-1