Uitleg werkvorm


Wat?

Leerlingen gaan specerijen/producten die in de vroegmoderne tijd door Europa uit overzeese gebieden gehaald werden op de juiste plek op de kaart leggen.

Voorbereiding

Om deze les te kunnen geven heb je de volgende materialen nodig:

  • Wereldkaart (zie downloads)
  • Specerijen:op de afbeeldingen werken leerlingen met doosjes specerijen van het voormalige Nederlands Koloniaal Instituut én met specerijen uit de supermarkt.
  • De leerlingen hebben een device nodig om informatie op te kunnen zoeken.

Voor wie?

Voortgezet onderwijs.

 

Hoelang?

Ongeveer 20 minuten

Hoe werkt het?

Leerlingen krijgen verschillende producten/specerijen die de VOC en WIC vroeger uit overzeese gebieden haalde. Leerlingen moeten deze producten op de juiste plek op de kaart plaatsen/markeren. Hiervoor kunnen ze het internet raadplegen.

 

Als docent heb je voornamelijk een coachende rol binnen dit proces. De onderzoekende rol van de leerlingen staat centraal tijdens deze werkvorm. Bovendien is de nabespreking belangrijk, zodat leerlingen hun bevindingen kunnen delen.

 

Historisch redeneren

Deze opdracht speelt in op het ruimtelijke frame zoals van Boxtel en van Drie dat omschrijven in het artikel Historical Reasoning. Leerlingen kunnen door deze opdracht zich een beeld vormen waarvandaan alle producten en specerijen uit de vroeg-moderne tijd gehaald werden.

Wat levert het op?

  • De leerling kan specerijen en producten uit overzeese gebieden op de kaart plaatsen.
  • De leerling kan uitleggen waarom Europese landen in de 16e eeuw deze producten en specerijen uit overzeese gebieden haalde.

Gebruikte literatuur

  • Van Drie, J., & Van Boxtel, C. (2007). Historical reasoning: towards a framework for analyzing students’ reasoning about the past. Educational Psychology Review, 20(2), 87–110. https://doi.org/10.1007/s10648-007-9056-1