Uitleg werkvorm

Wat?

In deze opdracht gaan leerlingen aan de slag met bronnen gemaakt door verschillende Franse kunstenaars tussen 1899-1910. Op de bronnen hebben de kunstenaars middels tekeningen proberen te voorspellen hoe sommige zaken rond het jaar 2000 zouden gaan. Leerlingen beantwoorden hier een aantal vragen bij.

Voorbereiding

Stap 1: Print de verschillende tekeningen. 

Stap 2: Bedenk vragen die leerlingen bij deze tekeningen moeten beantwoorden. Ik liet mijn leerlingen vragen beantwoorden via Padlet.

Gemaakt met Padlet

Voor wie?

Bovenbouw vmbo

Hoe lang?

Ongeveer 25 minuten, inclusief nabespreken.

Hoe werkt het?

Leerlingen krijgen een bron toegewezen. Hierbij geven ze antwoord op de vragen. Indien ze een bron hebben uitgewerkt, gaan ze door naar de volgende. Ik laat mijn leerlingen altijd de volgende vragen uitwerken:

1. Wat heeft de tekenaar hier proberen te voorspellen? 

Hierdoor moet de leerling de bron analyseren.
2. Hoe ging dit tafereel rond 1900 denk je?

Deze vraagt dwingt de leerling om na te denken hoe men rond 1900 leefde.
3. In hoeverre is deze voorspelling uitgekomen?

Door deze vraag gaat de leerling een koppeling maken naar het heden.

 

Doordat ik mijn leerlingen deze vragen laat uitwerken in Padlet kan ik deze opdracht heel gemakkelijk nabespreken.

Historisch redeneren

In deze werkvorm staat redeneren met bronnen centraal (Van Boxtel & Van Drie, 2007). Daarnaast werken de leerlingen aan het herkennen historische significantie en continuïteit en verandering (Seixas & Morton, 2012). 

 

Wat levert het op?

De leerling kan overeenkomsten en verschillen tussen het heden en verleden duiden.

 

Gebruikte literatuur:

  • Seixas, P., & Morton, T. (2012). The big six historical thinking concepts.

  • Van Drie, J., & Van Boxtel, C. (2007). Historical reasoning: towards a framework for analyzing students’ reasoning about the past. Educational Psychology Review, 20(2), 87–110. https://doi.org/10.1007/s10648-007-9056-1