Uitleg werkvorm

Wat?

Leerlingen krijgen les over de Shoah vanuit de stereotypen die over Joodse mensen heersten. Leerlingen krijgen verschillende afbeeldingen met personen erop te zien. Zij moeten een indeling maken wie zij denken wie wel- of niet-joods zijn.

Voorbereiding

Zorg ervoor dat de leerling weet wat 'joods' zijn is en welke stereotypen hierover bestaan en waar deze vandaan komen.

Het is voor leerlingen belangrijk om te weten wat het 'joods' zijn inhoudt en welke geschiedenis dit met zich mee brengt. Daarnaast is het belangrijk om te behandelen welke stereotypen de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikte om de Shoah mee te legitimeren.

 

Download via Yadvashem verschillende afbeeldingen.

Via 'Downloads' staat er een link naar de database van Yadvashem. Dit omvat foto's van Joodse mensen die de oorlog niet overleefd hebben. Op de site van Yadvashem staat veel meer waardevolle informatie over de Shoah.

Print de afbeeldingen.

Zorg ervoor dat de afbeeldingen geprint zijn, zodat de leerlingen hiermee aan de slag kunnen tijdens de les.

 

Voor wie?

Bovenbouw voortgezet onderwijs.

Hoe lang?

20 minuten, inclusief nabespreken.

Hoe werkt het?

Het is belangrijk dat leerlingen al meer kennis hebben over de Shoah, voordat ze deze opdracht maken.

 

De leerlingen krijgen verschillende afbeeldingen waarop joodse mensen staan (echter weten zij niet dat dit van toepassing is op alle afbeeldingen). De vraag aan leerlingen is om een indeling te maken wie er volgens hen wel-joods of niet-joods zijn.

 

Zodra de leerlingen hiermee klaar zijn bespreek je klassikaal welke keuzes de leerlingen hebben gemaakt en laat je ze deze beargumenteren. Daarna deel je aan de klas dat alle afbeeldingen joodse mensen zijn. Hierdoor kan je bespreken dat 'joods' zijn divers is, ook op uiterlijke basis. Hiermee kan je verschillende stereotypen die de nazi's toepasten op Joodse mensen in propaganda onderuit halen.

Historisch redeneren

Deze werkvorm is gebaseerd op guidepost 4 van historische significantie volgens Seixas and Morton (2012), waarin het innemen van het perspectief van de historische actor centraal staat. 

 

Wat levert het op?

  • Leerlingen leren dat stereotypen er gebruikt werden over joodse mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  • Leerlingen leren dat stereotypen lang niet altijd opgaan en onderuit te halen zijn. 'Joods' zijn is divers.

Gebruikte literatuur

  • Seixas, P., & Morton, T. (2012). The big six historical thinking concepts.

  • Van Drie, J., & Van Boxtel, C. (2007). Historical reasoning: towards a framework for analyzing students’ reasoning about the past. Educational Psychology Review, 20(2), 87–110. https://doi.org/10.1007/s10648-007-9056-1