Top 6 docent geschiedenis 2022

Gepubliceerd op 22 oktober 2022 om 23:11

Dit schooljaar nomineerde een collega en een aantal leerlingen mij voor de nominatie 'docent geschiedenis' van het Rijksmuseum. Dat was, gezien het avontuur waar ik daarna instapte, voor mij het allermooiste compliment dat er is! Na verschillende online aanmeldingen werd ik, samen met 14 andere collega's uit het werkveld, uitgekozen voor een lesbezoek. 

 

Op 18 mei vond het eerste lesbezoek plaats. In mavo 3 waren we bezig met het thema cultureel-mentale geschiedenis in Nederland na 1945. Deze les stond mijn werkvorm 'verdwenen voorwerpen' op het programma. Leerlingen kregen per groep van 4 personen een voorwerp toegewezen, wat we vandaag de dag niet meer gebruiken (denk aan: telefoongids, loonzakjes en strippenkaarten). Ze moesten bestuderen wat het was en waarvoor het gebruikt werd. Daarnaast moesten de leerlingen bedenken of er een nieuw voorwerp voor in de plaats is gekomen. We sloten de les af met een exit-ticket waar leerlingen tips en tops voor mij opschreven. Ik citeer een exit-ticket van een leerling: "ondanks dat u zo nerveus was, heeft u het heel goed gedaan." Wat vond ik het spannend, maar een enorm leuke ervaring om dit mee te mogen maken.

 

Op 3 juni bracht ik met mavo 3 een bezoek aan het Openluchtmuseum in Arnhem (nog steeds in het kader van cultureel-mentale geschiedenis). Tijdens dit bezoek werd de collega die mij had opgegeven voor de nominatie gebeld door het Rijksmuseum. Ik was door naar de volgende ronde, de top 6! Na de vakantie zou er een lesopname gemaakt worden. Buiten het feit dat ik dit weer een enorm compliment vond, traden de zenuwen nu wel echt toe. Een lesopname... Ach ik had in ieder geval een legitieme reden om een nieuwe outfit te scoren!

 

In het nieuwe schooljaar, op 15 september, werd er in mijn MAVO 4 klas een lesopname gemaakt.  Zowel voor- als achterin mijn lokaal stond een camera. Ik moest een zendertje in en de leerlingen kregen instructies over de opnames. Mijn les ging over la belle époque met een bronanalyse opdracht. Ik gaf mijn les zoals ik dat normaal ook zou doen, ook de leerlingen deden goed mee. Als de leerlingen antwoord gaven op een vraag, dan kwam de camera een close-up hiervoor maken. Ondanks dat ze dit heel spannend vonden, bleven ze toch actief mee doen tijdens de les. Daar heb ik ze weken daarna nog complimenten voor gekeken.

 

Op de didactiekconferentie van de VGN werd de top 3 bekend gemaakt. Helaas heb ik deze niet mogen behalen, maar de jury heeft 3 topkandidaten gekozen die samen in de finale staan!

 

Wat een geweldig avontuur was dit. Vooral de inzet en betrokkenheid van collega's, leerlingen, vrienden en familie blijven mij bij. Wat mij betreft is het onderwijs geen wedstrijd, maar dit heeft mij wel de motivatie gegeven om door te blijven gaan met het ontwikkelen van goed onderwijs!

 

https://www.rijksmuseum.nl/nl/pers/persberichten/top-6-geschiedenisdocent-2022-bekend

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.