Relatievormen

Laat de leerlingen op een briefje verschillende relatievormen schrijven, ga hier vervolgens over in gesprek met de leerlingen. Mijn leerlingen liet ik verschillende relatievormen op een hartje schrijven, met daarbij de betekenis.

 

Verschillende relatievormen:

De volgende relatievormen zouden besproken kunnen worden met de leerlingen:

 • One night stand

De relatie draait om seksueel contact, je ziet elkaar eenmalig.

 

 • Friends with Benefits

De relatie draait om seksueel contact, je bent niet exclusief voor elkaar maar je ziet elkaar 2 a 3 keer in de maand.

 

 • Twarrel

Twijfel-scharrel,  je twijfelt over je gevoel, misschien toch wel iets meer dan FWB?

 

 • Scharrel

Je komt nu  vaker bij elkaar over de vloer, spendeert meer tijd samen, praat ook over gevoelens, maar je bent nog niet exclusief.

 

 • Kwarrel

Kwaliteits-scharrel, de relatie draait om goede gesprekken, seksueel contact en om elkaar, je bent alleen nog niet exclusief.

 

 • Eventuela

Je wordt exclusiever voor elkaar, je ziet elkaar vaker in de week, gesprekken over gevoelens met elkaar, vrienden zijn op de hoogte.

 

 • Prela

Pre-relatie, je ontmoet elkaars ouders, praten over gevoelens seksualiteit en vrienden, je ziet elkaar vaak in de week.

 

 • Rela

Relatie, het is officieel, iedereen is op de hoogte, je plaatst foto’s van elkaar op socials.

 

Bespreken

Vragen die er met de leerlingen besproken kunnen worden naar aanleiding van de verschillende relatiestadia:

1) Welk relatiestadia is echt een no go? Waarom vind je dit?

2) Welk relatiestadia is nieuw voor je?

3) Tot welk relatiestadia ben je ooit gekomen/zit je nu. (Dit moet wel in een veilige omgeving besproken worden.)

Wat levert dit op?

Een onderwijsleergesprek over relatievormen kan voor leerlingen verschillende waardevolle uitkomsten hebben, waaronder:

 1. Bewustwording en zelfinzicht: Het gesprek kan bijdragen aan een groter bewustzijn en inzicht bij leerlingen over diverse relatievormen, waaronder romantische, vriendschappelijke, professionele en familiale relaties. Dit vergroot hun begrip van de complexiteit en verscheidenheid van menselijke verbindingen.

 2. Empathie en begrip: Door het bespreken van verschillende relatievormen kunnen leerlingen empathie ontwikkelen voor anderen met diverse ervaringen en perspectieven. Dit draagt bij aan een inclusieve houding en respect voor diversiteit in relaties.

 3. Verbeterde communicatievaardigheden: Het onderwijsleergesprek kan de communicatieve vaardigheden van leerlingen versterken. Het bespreken van gevoelige onderwerpen, zoals relatievormen, helpt hen om hun gedachten en gevoelens effectief te uiten en om open te staan voor de meningen van anderen.

 4. Zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling: Door het onderzoeken van verschillende relatievormen worden leerlingen gestimuleerd tot zelfreflectie over hun eigen normen, waarden en verwachtingen met betrekking tot relaties. Dit draagt bij aan hun persoonlijke groei en ontwikkeling.

 5. Kritisch denkvermogen: Het bespreken van diverse relatievormen moedigt leerlingen aan om kritisch na te denken over heersende opvattingen, stereotypen en vooroordelen met betrekking tot relaties. 

 6. Sociale vaardigheden: Het onderwijsleergesprek biedt leerlingen de kans om sociale vaardigheden te oefenen, zoals luisteren, respect tonen voor verschillende meningen en constructieve feedback geven. Deze vaardigheden zijn niet alleen waardevol voor relaties, maar dragen ook bij aan een betere interactie in sociale situaties.

Al met al kan deelname aan een onderwijsleergesprek over relatievormen de leerlingen positief beïnvloeden, hun welzijn verbeteren en een stimulerende leeromgeving creëren waarin diversiteit en inclusie worden gewaardeerd.