#gs.tv9.001

Aanpassingspolitiek

Beleid van de overheid om niet meer geld uit te geven dan dat er binnen komt.


Waar komt dit woord vandaan?

  • Aanpassing = Volgens de regering Colijn moesten de Nederlanders zich aanpassen aan de crisisomstandigheden.
  • Politiek = bestuur van een land, provincie of stad.

Andere benamingen/ synoniemen voor dit begrip

  • Bezuinigingspolitiek 

Wat was aanpassingspolitiek precies?

Doordat Nederland in een economische crisis verkeerde, vond de regering Colijn (Colijn was destijds minister president van Nederland) dat er bezuinigd moest worden in Nederland. Door de crisis kreeg de overheid minder geld aan belastingen binnen en kon dus hierdoor ook minder uitgeven. Deze bezuinigingspolitiek noemen we ook wel aanpassingspolitiek. Volgens Colijn moest het Nederlandse volk zich aanpassen aan de crisisomstandigheden. De volgende maatregelen werden getroffen:

De uitgaven van de overheid werden dus aangepast aan de inkomsten van de overheid.

 

Wat was het doel van de aanpassingspolitiek?

De regering Colijn wilde het volgende bereiken met de aanpassingspolitiek:

  • Doordat er lage lonen waren in Nederland, dan zouden de producten ook goedkoper worden. Door het goedkoper worden van de prijzen zou (aldus de regering Colijn) de export toenemen.
  • Ervoor zorgen dat de schulden van de overheid niet groter werden.

Kritiek op de aanpassingspolitiek

Kritiek op het beleid

De doelen die de regering voor ogen had werden helaas niet behaald. Sterker nog: de problemen werden alleen maar groter. Allereerst nam de export niet toe. Daarnaast hield Nederland vast aan de Gouden Standaard, waardoor de producten alsmaar duurder en duurder werden. Er kwam een toenemende kritiek op de aanpassingspolitiek. Bovenstaande spotprent van Albert Hahn beeld Colijn uit die de bevolking laat 'verdrinken'.

 

Jordaanoproer

In de Jordaan kwamen mensen in 1934 in opstand, aangezien de steunuitkeringen omlaag gingen...