#gs.tv10.002

Bermtoerisme

Bermtoerisme of bermrecreatie was een fenomeen dat in het begin van de automobiliteit opkwam. Mensen parkeerden hun auto langs de weg en gingen dan gezellig met het hele gezin picknicken in de berm, zonder te zoeken of er op enige afstand van de weg niet een leuker plekje was.


Andere benamingen/ synoniemen voor dit begrip:

  • Bermrecreatie

Waar komt dit woord vandaan?

  • Berm = de kant langs de weg
  • Toerisme = op pad gaan ter recreatie

Bermtoerisme was in de jaren zestig van de vorige eeuw enorm populair. In de weekenden reed men massaal naar de autosnelweg, zette de klapstoelen weg  en settelden zich om te ontspannen. 


Men keek naar het langsrazende verkeer, dat gaf afleiding. De rust van het bos sprak ze helemaal niet aan. De berm, die was pas spannend. Na een tijdje was de nieuwigheid eraf: auto's en snelwegen werden al gauw gewoon. De berm is en blijft gevaarlijk en langs snelwegen werd bermtoerisme verboden. Uiteindelijk werd bermtoerisme verboden, aangezien dit natuurlijk ontzettend gevaarlijk was.

 

Bermtoerisme liet de nieuwe tendens in de Nederlandse samenleving zien: men ging de vrije tijd leuker besteden. In de jaren 60 krijgen steeds meer mensen vrije tijd en een auto, hierdoor kon men eropuit gaan en leuke dingen doen.