Online verzamelplaats voor werkvormen binnen het geschiedenis- en maatschappijleer onderwijs!

Cultuur

Alles wat een groep mensen met gemeenschappelijke kenmerken voortbrengt, zoals taal, godsdienst, kunst, normen en waarden.