#gs.tv10.015

Democratisering

Het proces waarin de inspraak en medezeggenschap vergroot wordt. 


Andere synoniemen/ benamingen voor dit begrip:

  • Meer inspraak
  • Democratischer worden

Waar komt dit woord vandaan?

  • Democratie = van het Grieks δῆμος/dèmos, "volk" en κρατειν/kratein, "heersen", dus letterlijk volksheerschappij.