#gs.tv10.005

Emancipatie

Het streven naar gelijke rechten en kansen voor een groep die achtergesteld is.


Andere benamingen/ synoniemen voor dit begrip:

  • Gelijkheidsideaal
  • Vrijmaking
  • Vrijstelling

Waar komt dit woord vandaan?

  • Emancipatie komt van het Latijnse woord emancipatio wat het 'streven naar een volwaardige plaats' betekend. 

In de vorige eeuw kwamen er steeds meer groepen op die begonnen te strijden voor gelijke rechten en kansen. Dit streven noem je ook wel emancipatie. In de jaren 60 waren er verschillende groepen die wilden emanciperen:

 

  • Vrouwen: verschillende vrouwenorganisaties zoals Dolle Mina kwamen op voor de gelijke rechten en kansen voor vrouwen. Zo verdienden mannen bijvoorbeeld meer dan vrouwen voor hetzelfde beroep. Toch is de emancipatiestrijd van vrouwen nog niet klaar. In veel opzichten zijn vrouwen gelijk aan mannen, maar dat geldt niet in iedere cultuur zo.

 

  • Gezinnen: in de vorige eeuw waren er veel mensen die een traditionele opvatting hadden over hoe het gezin in elkaar zou moeten zitten. Mannen moesten werken, vrouwen moesten kinderen baren, ervoor zorgen en het huishouden bijhouden. Steeds meer mensen wilde deze rolpatronen doorbreken. Zo waren er bijvoorbeeld mannen die minder wilde werken en meer voor de kinderen wilden zorgen. Je zou kunnen zeggen dat de emancipatie van gezinnen volledig voltrokken is. Steeds meer zie je mannen voor de kinderen zorgen en vrouwen gaan werken. 

 

  • Homoseksuelen: tot ver in de vorige eeuw was praten over homoseksualiteit een taboe. Vooral toen de kerk nog veel inspraak had in het dagelijks leven van mensen werd homoseksualiteit afgeschetst als 'verkeerd'. Toen de kerken vanaf de jaren 60 veel minder invloed kregen in Nederland, begonnen homoseksuelen aan hun emancipatiestrijd. In 2001 werd in Amsterdam het allereerste homohuwelijk voltrokken. Wat betreft de emancipatie van homoseksuelen valt er nog een weg te bewandelen. In veel landen wordt dit nog niet geaccepteerd wat vaak geweld en bedreiging met zich meebrengt.