#gs-tv7.003

Franse Revolutie

De Franse revolutie is een periode van grote veranderingen in Frankrijk, die plaats vond tussen 1789 en 1799.


Synoniemen/ andere benamingen voor dit begrip:

  • Revolutie
  • Burgeropstand

Waar komt dit woord vandaan?

  • Franse = omdat de revolutie plaatsvond in Frankrijk
  • Revolutie = een periode van grote veranderingen.


Standenmaatschappij

 

De koning stond hierboven en had alle macht. We noemen dit absolutisme. De koning leefde samen met de eerste en tweede stand in grote luxe. Alle belasting werd betaald door de derde stand. Terwijl juist de derde stand geen politieke inspraak had.  

Als in 1788 en 1789 ook de oogsten mislukken, het brood duur wordt en de werkeloosheid groot is.  Heerst er veel onvrede onder de derde stand. De schatkist van Koning Lodewijk XVI was door de enorme uitgaven van zijn voorgangers leeg geraakt. Hij had belasting geld nodig!  

 

Lodewijk vond dat nu ook de andere standen belasting moesten gaan betalen. Daarom hier hij in 1789 de Staten-Generaal bijeen. Hierin zaten vertegenwoordigers van alle standen. Het was 175 jaar geleden dat de Staten-Generaal bijeen was geroepen. Tijdens die vergadering ontstond er ruzie tussen de standen. De eerste en tweede standen wilden geen belasting betalen en de derde stand wilde meer inspraak. Boos verliet de derde stand de vergadering en wilde zelf de macht gaan overnemen.  Bestorming van de Bastille

Op 14 Juli 1789 bestormden boze Parijzenaren de Bastille (een gevangenis waar de koning tegenstanders liet opsluiten). We zien dit als start punt voor de Franse revolutie.