#gs.tv10.016

Harmoniemodel

Manier van de politiek bedrijven waarbij alle partijen waaronder werkgevers en werknemers zoveel mogelijk proberen in overleg en goede samenwerking conflicten te voorkomen.


Andere synoniemen/ benamingen voor dit begrip:

  • Poldermodel
  • Overlegmodel
  • Consensus
  • Overeenstemming

Waar komt dit woord vandaan?

  • Harmonie = in verhouding zijn.
  • Model = hulpmiddel om iets te beschrijven.

Hoe werkt het Harmoniemodel precies?

Binnen het harmoniemodel staan de overheid, werknemers en werkgevers centraal en zijn in harmonie (in verhouding) met elkaar.

 

Het Harmoniemodel bestaat dan ook uit drie onderdelen:

  • De overheid regels sociale wetten voor de bevolking.
  • Werknemers gaan daardoor akkoord voor het werken voor lage lonen zonder dat ze gaan staken
  • Werkgevers betalen met het geld dat ze daarmee overhouden mee aan sociale wetten voor de overheid.

Waarom het Harmoniemodel?

Na de Tweede Wereldoorlog moest Nederland weer opgebouwd worden. Om dit zo voorspoedig mogelijk te regelen, bedacht de overheid (onder leiding van Willem Drees) het concept van de 'geleide loonpolitiek'. Hierdoor moesten mensen werken voor lage lonen, maar bleven de prijzen ook laag. De overheid ging zich dus bemoeien met de loonvorming.

 

Het Harmoniemodel moest ervoor zorgen dat de economie weer hersteld zou worden en dat er meer werkgelegenheid kwam. De geleide loonpolitiek zou ervoor zorgen dat de lonen niet in één keer te snel zouden stijgen, zodat de wederopbouw langzaam voltooid kon worden.

 

De geleide loonpolitiek zit eigenlijk in het harmoniemodel verwerkt. Als je de geleide loonpolitiek en het harmoniemodel bij elkaar optelt, valt het goed te verklaren dat Nederland in de jaren 60 van de vorige eeuw weer opgebouwd was.