Vruchtbare Halvemaan

Boogvormig gebied in het Midden-Oosten (het huidige Israël, Irak, Iran en Syrië) waar de landbouw is ontstaan.

Klimaatverandering 

Rond 10.000 v.Chr is de laatste IJstijd ten einde gekomen en ontstaat er klimaatverandering.