#gs.tv9.004

Werkverschaffingsprojecten

Project waaraan werkelozen tegen een laag loon werkten en dat nuttig was voor de hele samenleving, zoals de aanleg van een weg, dijk of kanaal.


Wat zijn andere synoniemen/benamingen voor dit begrip?

  • Werkprojecten
  • Werkgelegenheidsprojecten

Waar komt dit woord vandaan?

  • Werk
  • Verschaffing
  • Project

Werkverschaffingsprojecten in Nederland

Oorzaak: Beurskrach

Door de Beurskrach in Amerika, ontstaat er een wereldcrisis die ook overslaat naar Nederland. In Nederland ontstaat er een enorme werkeloosheid, waardoor de regering maatregelen moet nemen. Buiten de steunuitkeringen die worden ingevoerd in Nederland, regelt de regering Colijn werkverschaffingsprojecten om zo toch werkgelegenheid in Nederland te creëren. 

Werkverschaffingsprojecten - Steunuitkeringen

Het werk tijdens werkverschaffingsprojecten was erg zwaar, maar het leverde meer op dan slechts de steunuitkering

Aanleg Afsluitdijk

Het bekendste Nederlandse werkverschaffingsproject is het aanleggen van de Afsluitdijk in 1932, die Noord-Holland en Friesland met elkaar verbindt.