Communicatie

Het bedoeld of onbedoeld verzenden van een boodschap van zender naar ontvanger (en soms terug).Zender - Ontvanger

Binnen communicatie is er altijd sprake van een zender en een ontvanger. Een zender is iets/iemand die de informatie stuurt/zend/verspreid. Een ontvanger is iemand die de informatie ontvangt.

 

Bijvoorbeeld: Een docent geeft les aan een klas. De docent legt hierbij aantekeningen uit. De leerlingen luisteren en nemen de aantekeningen over. De docent is de zender, leerlingen zijn de ontvangers.Soorten communicatie

Er vallen verschillende soorten communicatie van elkaar te onderscheiden:

  • Directe communicatie: face-to-face contact (taal en gebaren). In dezelfde ruimte
  • Indirecte communicatietelefoon, computer, krant, televisie. Niet in dezelfde ruimte.
  • Verbale communicatiegesproken of geschreven woorden 
  • Non-verbale communicatielichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen 

  • Eenzijdige communicatieJe bent of de zender of de ontvanger

  • Meerzijdige communicatieJe bent zender en ontvanger

  • Massacommunicatie = communicatie met een groot publiek

 


Directe- en indirecte communicatie

Bij directe communicatie zijn de zender en de ontvanger in dezelfde ruimte en kan de informatie direct ontvangen worden. Bij indirecte communicatie zijn de zender en ontvanger niet in dezelfde ruimte en zal er een medium gebruikt moeten worden om de informatie te ontvangen, oftewel indirect.


Verbale- en non-verbale communicatie

Bij verbale communicatie is er sprake van het gesproken of geschreven woord. Bij non-verbale communicatie staan lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen centraal. 

 

Het voeren van een gesprek in 'real-life' is een voorbeeld van verbale communicatie. Als je een vervelende dag hebt gehad en je zit in elkaar, dat is een voorbeeld van non-verbale communicatie.


Eenzijdige- en meerzijdige communicatie

Bij eenzijdige communicatie ben je óf de zender óf de ontvanger. Bij meerzijdige communicatie ben je zender én de ontvanger.

 

Als je een gesprek voert met een vriend/vriendin, waarbij jullie beiden af en aan aan het woord zijn, is een voorbeeld van meerzijdige communicatie. Soms ben je de zender in het gesprek, soms de ontvanger.

 

Een les in teams waarin alleen de docent aan het woord is, is een voorbeeld van eenzijdige communicatie: de docent zendt alleen informatie, de leerlingen ontvangen het. Er is geen sprake van een wisselwerking tussen de zenders en de ontvangers.