Criminaliteit

Door de wet strafbaar gesteld gedrag.


Andere benamingen/ synoniemen voor dit begrip:

  • Strafbare feiten
  • Misdaad
  • Misdadigheid

Waar komt dit woord vandaan?

  • Crimi = krimi = misdrijf

Criminaliteit als maatschappelijk probleem

  • Veel mensen hebben er last van.
  • Er zijn veel verschillende meningen over de oplossing ervan.
  • De overheid moet het oplossen.
  • De media besteed er aandacht aan in het nieuws.

 


Criminaliteit is...

Tijdsgebonden: wat wij nu als crimineel beschouwen, kon vroeger anders zijn geweest.

Bv: In 2020 zijn er Coronaregels vastgelegd. In 2019 bestonden deze nog niet.

 

Plaatsgebonden: Wat wij in Nederland crimineel vinden kan in een ander land heel anders zijn.

Bv: In Nederland hebben we geen doodstraf, in sommige deelstaten van Amerika wel.


Criminaliteitscijfers CBS Nederland